Tuesday, March 06, 2007

電燈膽

可能是日聽夜聽的關係,近日喜歡上這歌。

在感情世界裏,誰也不願當上別人的電燈膽。在背後看着自己喜歡的人跟別人在一起,應該是很難受的。可以的話,這個位置還是早日騰出來好一些。就在這晚,一個在我背後默默支持着我、看守着我七年之久的電燈膽終於選擇黯然退出。

這晚開燈,它閃了幾下,然後吐了些白煙出來。就是這樣,它熄了。在一陣燒焦氣味中,這電燈膽決定放棄。對它來說這可能是個明智的決定。在漆黑之中,我開始感受到電燈膽對我是如何重要。我連忙跑到樓下的五金鋪,一口氣買了兩個電燈膽回來,一併填補另一個也在幾個月前離我而去的電燈膽。不知道這兩個電燈膽又會陪伴我多久?

9 comments:

lau2tang said...

陪足你七年仲想點?!

Wordy said...

哈哈,這陣子哼得最多的是這首歌,還想開個寫歌詞的專題,看來還是等一會兒吧。

電燈膽可以替換,壽命長或短,只在開始和結束的時候博得主人的半點注意。你肯為它撰文,它該滿意了 ^_^

大頭仔 said...

劉鄧︰這個的確很長情,之前那個不足一年便燒了。

wordy︰好啊,也想看看你怎樣寫這歌。
這電燈膽在天有靈知道有人為它寫悼文也應無憾了 ^o^

pik said...

最後那幅相影得咁靚嘅?

supageti said...

大頭果然對 d 肥肥白白o既有情少少,呵呵!

貝拉 said...

最尾個張相影得好正!

大頭仔 said...

pik︰張相好靚呀真係?亂咁嚟架咋!

意粉︰所以燈泡也是肥肥的 ^o^

貝拉︰我之前拍了兩張都偏白,呢張反而覺得過黃和過暗。

Ellen said...

大頭~~
好幸福耶!

大頭仔 said...

對啊,我很幸福啊
相信 ellen 你也是 ^t^